Financieel

Dagbesteding bij Het Erf van Reijne heeft ook een financieel aspect. Het kan betaald worden door de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet. Het kan ook gefinancierd worden op grond van een indicatie via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Er een aantal manieren om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dat zijn :

  • Het sociaal wijkteam van de gemeente geeft een beschikking (indicatie) af in het kader van de WMO of Jeugdwet.
  • Het CIZ geeft een indicatie voor Wlz af. Vaak woont de deelnemer dan ook in een instelling en worden tussen instelling en Heemz.org afspraken gemaakt over de invulling van de dagbesteding bij Het Erf van Reijne. De deelnemer woont dus in de instelling en ontvangt dagbesteding bij het Erf van Reijne.

Beschikkingen en indicaties kunnen worden afgegeven als Zorg in Natura (alles wordt rechtstreeks geregeld tussen gemeente/ instelling en Heemz.org) of als PersoonsGebonden Budget (PGB: deelnemer ontvangt één bedrag en kan daarvan de gewenste zorg zelf inkopen, bv. bij Het Erf van Reijne).  Als u kiest voor een PGB, vraagt dat wel veel initiatief van de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger. Het PGB-budget krijg je niet meer zelf op je rekening, maar het budget staat dan “geparkeerd” bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wanneer er geen indicatie gegeven wordt, dan kan de zorg ook uit eigen middelen worden betaald. Wanneer u daarvoor kiest, dan rekenen wij vanaf € 60,00 per dagdeel en sturen aan het eind van de periode een rekening. Een en ander is afhankelijk van de intensiviteit van de zorg.

Het Erf van Reijne dagbesteding is geopend op de volgende dagen:

Dinsdag, woensdag, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Voedingsadviezen

Janneke Alles Aukes is aangesloten bij de CAT. Dat zorgt er voor dat facturen  voor voedings- en suppletieadviezen worden vergoed door de zorgverzekeraar. (als je daarvoor verzekerd bent)

Links

http://www.heemz.org/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen

https://www.ciz.nl/

Sociale wijkteams:

https://swtzaanstad.nl/

http://swtzaanstad.nl/krommenie/

http://swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan/

http://swtzaanstad.nl/wormerveer/

https://www.wormerland.nl/

https://www.uitgeest.nl/ondersteuning-zorg/sociaal-team/

Startpagina’s

http://autisme.lijstmet.nl/

https://zorgboerderij.startpagina.nl/