Regelingen

Dagbesteding bij Het Erf van Reijne heeft ook een financieel aspect. Je kunt hier terecht met een PGB.

De beschikkingen en indicaties kunnen worden afgegeven als Persoons Gebonden Budget (PGB: deelnemer ontvangt één bedrag en kan daarvan de gewenste zorg zelf inkopen, bv. bij Het Erf van Reijne).  

Om dat PGB te bewerkstelligen moet er het een ander gebeuren en dat kost wat moeite. Om je daarbij te helpen zijn er hulpverleners, de zogenaamde cliëntondersteuners,  te vinden op de volgende pagina: https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners

 Het PGB-budget krijg je niet meer zelf op je rekening, maar het budget staat dan “geparkeerd” bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Er kan ook gebruik gemaakt worden van ZIN (Zorg In Natura). Daarvoor moet je naar de gemeente en dan wordt de vergoeding geregeld via een indicatie voor de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wanneer er geen indicatie gegeven wordt, dan kan de zorg ook uit eigen middelen worden betaald. Wanneer u daarvoor kiest, dan rekenen wij vanaf € 60,00 per dagdeel en sturen aan het eind van de periode een rekening. Een en ander is afhankelijk van de intensiviteit van de zorg.

Het Erf van Reijne dagbesteding is geopend op de volgende dagen:

Dinsdag, woensdag, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Verder hanteren wij huisregels die zijn hier te vinden.

Voedingsadviezen

Voeding en de psyche hebben heel veel met elkaar te maken. Depressies ontstaan bijvoorbeeld in de darmen en dat heeft alles te maken met wat je eet. Daarom is voeding een belangrijk gegeven binnen de dagbesteding. zowel in het klaar maken als het gebruik van de juiste ingrediënten. Net als het zelf kweken van die voedingsmiddelen.

Janneke Alles Aukes is adviseur voeding en supplementen en  is aangesloten bij de CAT. Dat zorgt er voor dat facturen  voor voedings- en suppletieadviezen worden vergoed door de zorgverzekeraar. (als je daarvoor verzekerd bent) Klik hier voor de tarieven. Voor een vergoeding is het verstandig om een zorgverzekering af te sluiten die deze zorg vergoedt.

Links

http://www.heemz.org/

https://catvergoedbaar.nl

https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen

https://www.ciz.nl/

Sociale wijkteams:

https://swtzaanstad.nl/

http://swtzaanstad.nl/krommenie/

http://swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan/

http://swtzaanstad.nl/wormerveer/

https://www.wormerland.nl/

https://www.uitgeest.nl/ondersteuning-zorg/sociaal-team/

Startpagina’s

http://autisme.lijstmet.nl/

https://zorgboerderij.startpagina.nl/